Daugiaučio gyvenamo namo renovacija – Vydūno g. 1, Kuršėnai

3D View 31pagrindd

Atliktas daugiabučio gyvenamo namo renovacijos projektas. Daugiabutis gyvenamas namas atnaujinamas pasinaudojant namo atnaujinimo programa pagal JESSICA. Projektas atliktas vadovaujantis patvirtintu investiciniu planu daugiabučio gyvenamo namo atnaujinimui. Modernizavimo metu apšiltinamas pastato cokolis, sienos ir stogas. Keičiami visi langai neatitinkantis šiai dienai keliamų normųir įstiklinami balkonai. Modernizuojamas šilumos punktas ir šildymo sistema. Tvarkomi vandentiekio ir buitinių nuotekų magistraliniai tinklai.

 

jhxjf bild1143 3D View 41 3D View 31
mygtukas_atgal

A. Mickevičiaus g. 3, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Mob.: 861268317