Pastato pridavimas tinkamu naudoti

Tinkamas naudoti statinys – toks statinys, kuris atitinka projektą, tenkina esminius statinio reikalavimus ir gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį.

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas ir yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį.

Statybos užbaigimas atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus, modernizavus statinius.

Pastato pridavimas tinkamu naudoti yra itin svarbi statybų dalis. Pagal šiai dienai galiojančius statybos reglamentus pastato pridavimas yra ganėtinai sudėtinga ir ilga procedūra. Jei užtruksite tvarkydami statybos užbaigimo procedūrą, galite susidurti su įvairiomis neigiamomis pasekmėmis. Gali pasibaigti statybos leidimo galiojimas, dėl ko gali tekti susidurti su papildomomis administracinėmis problemomis ir trikdžiais atliekant statybų užbaigimo procedūrą. Taip pat tampa sudėtinga laisvai disponuoti turtu – vertėtų pažymėti, kad laisvai parduoti, paveldėti, dovanoti galima tik pastatus, kurie yra laikomi visiškai užbaigtais ir yra įregistruoti VĮ „Registrų centras“ (nebaigtus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar modernizuoti pastatus galima parduoti tik turint pažymą iš Valstybinės Statybos Priežiūros Institucijos, kurios galiojimo laikas yra terminuotas 30 dienų). Visi šie nesklandumai pareikalauja nemažai laiko, nes tenka gaištama papildomai tvarkant dokumentus.

Skirtingų tipų ir paskirities pastatams reikalingi ir skirtingi dokumentai. Pastato pridavimui tinkamu naudoti gali būti reikalingi šie dokumentai:

 • Deklaracijos apie statybos užbaigimą;
 • Statybos leidimas (kai jis privalomas);
 • Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena;
 • Statybos darbų žurnalas su visais reikiamais aktais (kai jis privalomas);
 • Naujų statinių (išskyrus nesudėtingus) pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos;
 • Sklypo, kuriame yra naujai pastatytų arba rekonstruotų (keičiant užstatymo plotą) statinių, geodezinė nuotrauka;
 • Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;
 • Elektros sistemos pridavimas;
 • Šildymo sistemos pridavimas;
 • Pastato garso klasifikavimo protokolas;
 • Statinio kadastrinių matavimų byla;
 • Visuomenės sveikatos centro pažyma apie elektromagnetinio lauko stiprį bei jo atitiktį higienos normoms;
 • Statinio techninis pasas;
 • Pastato techninis-energetinis pasas;
 • Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
 • Pažyma apie statinio atitiktį projektui.

Kreipkites i mus ir mes nurodysime kokie dokumentai reikalingi jūsų atveju. Mes sutvarkome visus būtinus dokumentus, už jus atliekame visas reikalingas procedūras, kad pastatas būtų priduotas tinkamu naudoti.

A. Mickevičiaus g. 3, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Mob.: 861268317